MEDEDELINGEN OP NOORD 321 – 18 maart 2023- 26 maart 2023

  • Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en zondag kindernevendienst.

  • Uitnodiging aan onze kinderen voor het beste avontuur. Een programma dat kinderen zal helpen Jezus beter te leren kennen, zijn vriend te zijn, hem volgen en anderen over hem vertellen. Wilt u dat uw kind mee doet ? Geef dan de naam door aan de catechese juf, dames van de kindernevendienst of via de contact nummers op de flyers op het prikbord. Onze eerst volgende activiteit is zaterdag 18 maart om 10.00 uur in de grote zaal van de H. Driekoningenkerk.

  • Tijdens de vastentijd is er elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur  aanbidding bij het Allerheiligste, tijdens de aanbidding zal ook gelegenheid zijn voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • Elke vrijdag in de veertigdagentijd hebben we om 17.15 uur de kruisweg in de Driekoningenkerk, aansluitend met de eucharistieviering. Ook in de Sint-Augustinuskerk en in de Sint-Jozefkerk hebben we alleen kruisweg, respectievelijk om 17.30 uur.
  • Maandag 20 maart hoogfeest van Sint-Jozef, om 17.30 uur vieren we een feestelijke hoogmis in de Sint-Jozefkerk te Geyersvlijt.
  • Op vrijdag 24 maart in de vooravond van het feest van Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) na kruisweg vieren we de eucharistie met meer plechtigheid.
  • Parochie-Noord houdt op zaterdag 25 maart vanaf 10.00 uur s’ morgens tot en met 18.00 uur een eendaagse retraite welke wordt afgesloten met de eucharistieviering. Opgave tot en met maandag 20 maart in het secretariaat tijdens het spreekuur. Met een kleine bijdrage van SRD 50.-
  • Wat je voor je minsten doet, dat doe je voor Mij, zegt de Heer. In dit kader houdt Welzijnzorg Parochie Noord  een inzamelingactie van levensmiddelen, toiletartikelen, schoonmaak middelen of financiële bijdragen voor aanschaf van de goederen. Uw bijdrage kunt u bij de HEILIGE DRIEKONINGENKERK afgeven. Voor of na elke weekenddienst in de grote zaal.

No Comments Yet.

Leave a reply