MEDEDELINGEN OP NOORD 357 25 – 03 december 2023

MEDEDELINGEN

•Donderdag 23 november herdenkt de Sint-Augustinuskerk te Blauwgrond haar 65 jaar. Onze felicitaties aan de gemeenschap van Blauwgrond.

•Op zondag 26 november a.s zullen 15 volwassenen officieel opgenomen worden als geloofsleerlingen in onze geloofsgemeenschap.

•Op donderdag 30 november en vrijdag 01 december is er doopinstructie voor de doopviering van zondag 03 december.

•In verband met 35 jaar jubileum van de RK kerk de Barmhartige Samaritaan op 11 december 2023, organiseert de kerk diverse activiteiten. Het volgend event is een songfestival met jongeren uit diverse parochies van het RK Bisdom. Dit zal zijn op woensdag 29 november. De show start om 18.00 uur. Voor de kaarten bent u terecht bij elke kandidaat (voor parochie noord zijn er drie kandidaten, zie flyer in de fb pagina van ons) voor een minimale bijdrage van SRD 150.=. Mis dit niet!

•In de adventstijd is er elk weekend kindernevendienst in alle drie kerken op Noord. Alle kinderen zijn uitgenodigd.

•In de adventstijd is er elke donderdag aanbidding bij het Allerheiligste (meer specifiek op donderdag 7, 14 en 21). Aanvangstijd is 17.00 uur. U bent allen uitgenodigd om deel te nemen.

•De katholieke kerk kent drie kerkelijke jaren. Namelijk jaar A, B en C. Met  de eerste week van advent gaan we in jaar B. Er zijn lezingen voor elke dag. De lezingen geven ons dagelijks een persoonlijke boodschap. Er zullen bijbelroosters achter in de kerk zijn om mee te nemen om thuis elke dag rustig uit de bijbel te lezen.

De BONTE VLINDER kalender is in voldoende mate verkrijgbaar tegen een vergoeding van srd.100,- per stuk. Verkrijgbaar na de vieringen in de grote zaal van H. Driekoningen en in de Sint-Jozef en Sint-Augustinuskerk of tijdens het spreekuur in het secretariaat.

•Wij feliciteren van harte het echtpaar Erwin en Gladys Emanuels- Egger met hun huwelijk en wensen hen Gods Rijkste zegen toe.

•Zijn overleden: Lesley Kort, hij was 66 jaar. Benito Blackman, hij was 54 jaar; Elfriede Vanenburg, zij was 87 jaar; Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen heel veel kracht toe. Moge wij hopen dat de mooie herinneringen hen troost kunnen bieden.

No Comments Yet.

Leave a reply