MEDEDELINGEN OP NOORD 358 02 – 10 december 2023

MEDEDELINGEN

 

•Hartelijke gelukwensen aan de 15 volwassenen die op zondag 26 november jl. officieel zijn opgenomen als geloofsleerlingen in onze geloofsgemeenschap. Moge zij echte ondersteuning ondervinden op de weg naar het sacrament van het doopsel.

•De Comite Christelijke kerken van Cluster -Noord houdt op vrijdag 01 december a.s de Advent konmakandra. De viering zal plaats vinden in de Duta Watjanakerk (EBG) aan de Wicherstraat 12 en vangt aan om 18.30 uur. U bent allen uitgenodigd om deel te nemen.

•In verband met 35 jaar jubileum van de RK kerk de Barmhartige Samaritaan organiseert een songfestival met jongeren uit diverse parochies van het RK Bisdom. Dit zal zijn op woensdag 29 november. De show start om 18.00 uur. We wensen hen heel veel succes toe!

•In de adventstijd is er elk weekend kindernevendienst in alle drie kerken op Noord. Alle kinderen zijn uitgenodigd.

•In de adventstijd is er elke donderdag aanbidding bij het Allerheiligste (meer specifiek op donderdag 7, 14 en 21). Aanvangstijd is 17.00 uur. U bent allen uitgenodigd om deel te nemen.

•De katholieke kerk kent drie kerkelijke jaren. Namelijk jaar A, B en C. Met  de eerste week van advent gaan we in jaar B. Er zijn lezingen voor elke dag. De lezingen geven ons dagelijks een persoonlijke boodschap. Er zullen bijbelroosters achter in de kerk zijn om mee te nemen om thuis elke dag rustig uit de bijbel te lezen.

De BONTE VLINDER kalender is in voldoende mate verkrijgbaar tegen een vergoeding van srd.100,- per stuk. Verkrijgbaar na de vieringen in de grote zaal van H. Driekoningen en in de Sint-Jozef en Sint-Augustinuskerk of tijdens het spreekuur in het secretariaat.

•Zijn overleden: Soesilo Sarijoen, hij was hij 69 jaar; Mathilda Pooters, zij was 87 jaar; Angela Gemert, zij was 46 jaar; Johan Martosoero, hij was 86 jaar. Wij condoleren de nabestaanden en wensen hen heel veel kracht toe. Moge wij hopen dat de mooie herinneringen hen troost kunnen bieden.

No Comments Yet.

Leave a reply