MEDEDELINGEN OP NOORD 369 17 -25 februari 2024

MEDEDELINGEN

  • Gedurende de veertigdagentijd is er elke zaterdag en zondag kindernevendienst.
  • Tijdens de vastentijd is er elke donderdag vanaf 17.00 uur tot en met 18.00 uur aanbidding bij het Allerheiligste, tijdens de aanbidding zal ook gelegenheid zijn voor het sacrament van biecht. Goede gelegenheid om ons voor te bereiden voor Pasen.
  • (In de Driekoningenkerk) Hebben we elke vrijdag om 17.15 uur de kruisweg waar we letterlijk en figuurlijk kunnen stilstaan bij de 14 kruiswegstaties, de bijzondere momenten van Jezus’ lijdensweg en het lijden van mensen in deze tijd. Aansluitend aan de kruisweg is de reguliere eucharistieviering. In de Sint-Jozef en Sint-Augustinuskerk hebben we elke vrijdag om 17.30 uur de kruisweg en om de ene week een eucharistieviering.
  • Geef je vrienden en familie nog snel de kans ook mee te doen aan de 40 dagenonlineretraite van Ignatiaans bidden. Stuur hen een uitnodigend berichtje en deel de website waar ze hun e-mailadres kunnen achterlaten: https://www.ignatiaansbidden.org/
  • Hartelijke gelukwensen aan de 14 catechese kinderen en tieners die op zondag 11 februari jl. werden gedoopt, dat zij zich laten leiden door Gods liefde en genade en zich goed mogen voorbereiden op hun eerste Heilige Communie.

No Comments Yet.

Leave a reply