MEDEDELINGEN OP NOORD 382 18 – 26 mei 2024

• In de maand mei, Mariamaand, willen wij een half uur voor aanvang van de diensten de rozenkrans van Maria bidden. Wilt u met ons meebidden en u voorbereiden voor de eucharistieviering, dan graag op tijd aanwezig zijn!
• Wij willen negen (9) dagen vóór Pinksteren samen de pinksternoveen bidden. Aansluitend op de rozenkrans van Maria bidden wij vanaf vrijdag 10 mei tot en met zaterdag 18 mei de noveen. U bent allen van harte uitgenodigd om deel te nemen. Voor de aanvangstijden verwijzen wij u naar het schema op het prikbord.
• In verband met pinksteren organiseert het Salvator volwassenkoor een “Pinkster Bijbel Bingo” en wel op zondag 19 mei 2024 van 5.00 – 7.00 uur nm, in de Grote Zaal; kosten SRD 200.= per persoon en de registratie geschiedt online. Zie de flyer op ons prikbord. Het doel van de fundraising is voor kasversterking van het koor.
• Parochie Noord start in samenwerking met Lions Club Paramaribo South een project: “meten bloeddruk en bloedsuiker”. Onze parochianen en anderen worden in de gelegenheid gesteld, tegen een kleine bijdrage van SRD 20.= (kostendekking van de dag), de gemelde waarden te meten. We beginnen op zaterdag 01 juni 2024 – plaats: grote zaal van 07.30 u – 9.00 u vm. Zie ook flyer!
• Is overleden: Winah Soetoredjo-Karyomenawi, zij was 75 jaar. Wij condoleren de bedroefde nabestaanden. Moge de mooie herinneringen hen kracht en troost schenken.

No Comments Yet.

Leave a reply