Mededelingen week 48 – 2011

* Donderdag 1 december om 18.45 uur doopinstructie.
* Wij feliciteren het echtpaar Vivian en Mavis Hoefdraad – Glen met hun huwelijk en
wensen ze veel geluk toe in hun verdere leven.
* Voornemens in het huwelijk te treden ; Clive LI FOE SJOE met Faranaz
KERTOREDJO en Paul HUISDEN met Sandra WALLACE
* Wij feliciteren de 4 nieuw gewijde diakens; Doll SAMIRAN;Guillaume KARSTERS;
Lito ALANTEE;Antonius WATERBERG van harte en wensen ze veel zegen en vreugde
toe in de uitoefening van hun ambt.
* De naamafroeping van de kindercatechese zal plaatsvinden op zaterdag 10 december in
de H. Driekoningenkerk en op zondag 11 december in de St Jozefkerk te Geyersvlijt.
* Overleden; Evie TJEM A KWOEI; Eleonara FRIPPERSON- SERVET.
Wij condoleren de bedroefde families en bidden voor de zielerust van de overledenen.

No Comments Yet.

Leave a reply