TOEWIJDING VAN ONZE PAROCHIE AAN MARIA, MOEDER VAN DE KERK EN HULP DER ZIEKEN

ZONDAG 10 MEI

Naar de aanleiding van de Antilliaanse bisschoppenconferentie (AEC), zal onze bisschop Karel Choennie op zondag 10 mei tijdens de pontificale mis in de kathedraal ons land (ons bisdom) toewijden aan Maria, Moeder van de Kerk en hulp der zieken. Wij als parochie Noord zullen in de Hoogmis van zondag 10 mei ook onze parochie toewijden aan Maria.

In tijden van uitdagingen en moeilijkheden keren wij ons instinctief tot de moederlijke zorg van onze Heilige Moeder en vragen wij haar voorspraak en hulp opdat wij mogen leven zoals Christus ons vraagt te leven in deze dagen. Zij was de eerste die zich helemaal toewijdde aan God met een volledig ja aan de wil van de Vader. Wij bidden dat wij, door deze toewijding, net als zij ons hart en onze wil volledig richten naar Gods wil. Door ons hart en onze wil naar de Vader te richten, worden wij een meer volmaakt beeld van zijn Zoon, Jezus Christus. Mogen wij een duidelijke openbaring zijn van Zijn  genade in ons land en een   getuigenis uitstralen van liefde en eenheid in deze tijd van tegenspoed.

Ter voorbereiding op deze toewijding bidden wij al dagelijks het rozenkransgebed, hierbij ook doe ik u een verzoek dat u dit regelmatig blijft doen gedurende deze hele maand. Maakt het ook aan uw familie en vrienden bekend en vraag hen ook mee te bidden. Hierbij attendeer ik u allen om  op de fb pagina  van onze parochie  af te stemmen en mee te doen in de eucharistieviering en ook met  de toewijding,  wanneer u en ik word toegewijd aan onze Moeder. De dienst begint om 09.00 u ’s morgens.

TOEWIJDING GEBED:
O Maria, Moeder van de Kerk en hulp voor alle zieken,
in deze tijd van de wereldwijde covid-19 pandemie,
wijden wij land en volk van Suriname toe
aan uw moederlijke voorspraak en vragen wij
om Uw machtig smeekgebed voor Gods troon.

Aan u wijden wij toe alle doktoren en verpleegkundigen,
de medewerkers van ziekenhuizen en alle zorginstellingen,
en alle anderen in de samenleving die zich inzetten
voor de strijd tegen dit besmettelijke, moeilijke virus.

Gedenk, o lieve Moeder, dat het nooit gehoord is
dat iemand die tot u zijn toevlucht nam,
zonder genade van God te mogen ontvangen is gebleven.

Wil daarom van Gods barmhartigheid voor Suriname,
i.h.b. voor onze parochie afsmeken en
rust en een goede toekomst voor onze bevolking verkrijgen,
bescherming tegen alle gevaren naar ziel en lichaam,
goed onderwijs voor onze jeugd,
troost en een goede gezondheid voor onze senioren,
eenheid en onderlinge liefde en respect in onze gezinnen,
solidariteit met de meest kwetsbaren,
wijsheid en kracht voor de regeerders,
en een geest van geloof, oprechtheid en hoop voor heel onze samenleving.

Vraag voor de wereld, O Moeder van Gods mensgeworden Zoon,
een spoedige en effectieve oplossing voor onze noden,
maar bovenal het uitstorten van de Heilige Geest over heel de mensheid,
opdat door deze diepe wereldcrisis een hernieuwd geloof moge voortkomen
en een herbezinning op Gods eeuwige waarden. Amen.

Op het eind van de toewijdinggebed zingen en bidden we het antieke gebed Sub Tuum Praesidium.

Tekst in het Latijn:
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

Nederlandse vertaling:
Onder Uw bescherming vluchten wij,
Heilige Moeder van God;
versmaad onze gebeden niet
in onze nood
maar verlos ons altijd van
alle gevaren,
o, glorierijke en gezegende Maagd.

Moge de goddelijke Voorziening ons immer nabij zijn! Amen.

No Comments Yet.

Leave a reply