Over ons

A
Welkom

Welkom bij de RK Parochie Noord! Wij zijn een hechte parochiegemeenschap, deel van het RK Bisdom in Suriname. U kunt onze parochie in vier woorden omschrijven: verkondigen, samenleven (gemeenschap), vieren, dienen.

vier pijlers
B
Onze kerken

Onze parochie telt drie kerken (voorheen vier). Lees hier meer over onze kerken. Intussen is de huidige parochiekerk al meer dan 50 jaar oud. Onze kerk wordt graag gebruikt voor doopsels en huwelijken, maar ook voor een afscheidsdienst bij begrafenissen is ze perfect geschikt.
Naast de kerk ligt de pastorie en ons parochiezaaltje, waar we vaak bijeenkomen voor gelegenheden van allerlei aard.

onze kerken
C
Actieve parochie

Op parochieel vlak zijn we heel actief. Surf daarvoor verder op onze website!

Bent u nieuwkomer in onze parochie? Kom gerust eens naar een dienst!

contact

Pater Jan en pater Kumar

Even voorstellen

Nadat pater Gerard Geyskens (78) zomer 2016 met emeritaat was gegaan na 28 jaren pastoraat in Paramaribo-Noord dook de vraag op, hoe het nu verder moest met de salvatoriaanse presentie in deze geloofsgemeenschap. Duidelijk was wel, dat er vanuit België amper nog op versterking kon worden gerekend. Zodoende werd de missie Suriname onder de verantwoordelijkheid van het hoofdbestuur van de salvatorianen in Rome geplaatst, het generalaat met andere woorden. Daar hebben ze immers een betere kijk op de ontwikkeling binnen de salvatoriaanse gemeenschap in zijn geheel, een wereldwijde blik zoals dat heet.

En zo kwam het, dat men bij onze confraters in India ging aankloppen om hen warm te maken voor de pastoraal in Suriname. Suriname kent trouwens veel christenen van Hindoestaanse afkomst, zodat een zekere verwantschap al gegeven is De Indische salvatorianen hadden daar wel oren naar, zodat de pasgewijde pater Kumar Irudayasamy (28) bereid werd gevonden om naar Suriname te gaan.

Kennis en versterking

Omdat de kennis van het Nederlands daarbij onontbeerlijk is, reisde pater Kumar voorjaar 2016 naar België voor intensieve studie van de Nederlandse taal. Dat gebeurde aan de universiteit van Leuven. Zo kon hij in juni 2016 naar Suriname vertrekken om zich daar voor te bereiden op zijn pastorale inzet.
Ter overbrugging werd er ook gezocht naar iemand van wat oudere leeftijd met ervaring in parochiewerk. Zo viel de keus op pater Jan Verboogen (65), die zich bereid verklaarde om voor enkele jaren een handje toe te steken in Suriname, in afwachting van hopelijk verdere versterking vanuit India of van elders.

Aanstelling

Op zaterdag 10 september 2016 was de plechtige aanstelling van beide confraters in de Heilige Driekoningenkerk, pater Jan als pastoor en pater Kumar als kapelaan. Beiden hebben zich aangesloten bij de salvatoriaanse gemeenschap in Suriname, die najaar 2016 verder nog bestond uit de paters Gerard Geyskens (Fatima-Oord) en Jan Geerits (Lelydorp, Welgedacht A, Reeberg, Sint-Alfons, Sint-Clemens en heilige Zacheüs).
In Suriname is ook de Salvatoriaanse Lekenbeweging Suriname (SLS) actief. Deze bestaat uit mannen en vrouwen die als leek willen leven en werken in de geest van de Salvatoriaanse Familie, die terug gaat op Pater Frans Jordan (1848-1918), in 1881 de Stichter van de salvatorianen.


 

'Adyosi, pater Gerard!'


Gelezen in OMHOOG, Weekblad van het Rooms-Katholiek Bisdom Paramaribo, jaargang 61, 27 augustus 2017:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zo zong een stampvolle Heilige Driekoningenkerk, op zaterdag 19 augustus 2017 samengekomen om een laatste keer de eucharistie te vieren met pater Gerard Geyskens, die de dagen daarop naar Hamont, Belgisch-Limburg, zou vertrekken om daar zijn tenten op te slaan. Bijna dertig bewogen jaren herderde hij in zijn geliefd Suriname, waarvan 28 jaar op Noord en de laatste tijd in Fatima-Oord. Naar eigen zeggen was het makkelijker voor hem om van ‘Suriname’ afscheid te nemen dan van de ‘Surinamers’.

Want het is duidelijk, dat er tijdens die lange periode vele contacten zijn gegroeid, hetgeen het afscheid - en dat geldt voor beide zijden - in niet geringe mate bemoeilijkt. Gezondheidsperikelen noodzaakten pater Gerard echter om zijn pastoraat los te laten. Bisschop Karel Choennie ging voor in de dienst en sprak woorden van lof en dank. Aan het einde was er een speciale zegen, ‘opdat er ook na Suriname nog leven zou mogen zijn voor pater Gerard’.

En toen volgde er een drukbezochte receptie in de parochiezaal, waar velen waren gekomen om pater de hand te drukken. De volgende morgen ging hij nog voor in Fatima-Oord. Onze beste wensen vergezellen pater Gerard, die op 24 augustus naar de heimat zal vertrekken: Ga met God en Hij zal met je zijn!