Een overdenking aan het begin van de veertigdagentijd

Driedaagse retraite

We lezen in het evangelie van Marcus (6,31): ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Zo begon pater Georges Vervust OMI met zijn eerste conferentie van de retraite voor priesters, diakens en religieuzen van ons bisdom op zondag 10 maart. Het is een traditie in de kerk dat de ‘geestelijken’ een jaarlijkse retraite houden om wat tijd te geven voor God en zichzelf om het geloof te versterken en te verdiepen. Daarom nodigde het bisdom Paramaribo alle priesters, diakens en de religieuzen uit voor een driedaagse retraite te Groningen. We werken als pastoor, assisterend priester, diaken of religieus in parochies en instellingen maar het is goed voor ons om een keertje onze werkplek te verlaten en naar een eenzame plaats te gaan om even uit te rusten en in gebed met God te zijn.  

Jezus zond zijn apostelen twee aan twee op missie en toen ze terugkeerden werden ze door Hem uitgenodigd om naar een eenzame plaats te gaan en wat alleen te zijn. Hij wil hierbij het belang van de stilte aangeven; de stilte met God. Hij zelf deed het heel vaak toen Hij op deze aarde was; Hij ging naar de berg om alleen te zijn en om te bidden tot Zijn Vader.

God heeft ons uitgekozen en gezonden – soms naar verre gebieden - om bezig te zijn met wat Hijzelf heeft gedaan, namelijk: Het Goede Nieuws brengen door woord (verkondiging) en daad. En deze zending is niet eenmalig en dan klaar maar is voor elke dag opnieuw en daarom het is belangrijk dat onze aandacht blijvend op Jezus gericht moet zijn. Elke dag horen we in gebed wat tijd te geven aan God, bij voorbeeld ‘s morgens in stilte.  

Martha

We zijn vaker zoals Martha die constant druk bezig was om de Heer en de de gasten te verzorgen, we gaan voor in de diensten, administreren de sacramenten, zorgen voor de administratie en de technische dingen van de parochie, enz. maar vaker vergeten we om wat tijd vrij te maken om naar Jezus’ stem te luisteren. Hij is de bron van onze daden en daarop moeten we gericht blijven en niet zozeer op onze daden alleen.  

Ondanks dat Martha druk bezig was met de materiele dingen in de zorg voor Jezus is ze toch een voorbeeld voor ons om onze aandacht ook op Jezus te richten. Toen ze zag dat Maria haar niet hielp en bij Jezus zat te luisteren naar zijn Woord, sprak Martha niet direct tot Maria maar tot Jezus. Ze durfde het aan om met Jezus te praten. Dit is voor ons een uitnodiging, ondanks onze drukte, klachten, moeheid, boosheid, teleurstellingen, om naar Jezus toe te gaan om het ook aan Hem te vertellen en te luisteren wat Hij ons antwoordt. Daarom is de retraite een gunstige tijd om in plaats van zich moe te maken eens even uit te rusten en om i.p.v. te spreken een te luisteren naar Hem en te kiezen waarop het uiteindelijk aankomt.

Met een nieuw hart

We zijn in de veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op Pasen. Ik vraag u niet om naar een retraite te gaan. Als het u schikt dan mag dat, maar u kunt al proberen om zelf wat tijd vrij te maken elke dag, een tijd van stilte om te luisteren naar de Heer. Als het niet kan, dan tenminste één keer per week. Daarom heeft de parochie Noord in de Driekoningenkerk elke donderdag in de veertigdagentijd en ook elke laatste donderdag van de maand een eucharistische aanbidding vanaf 4 uur (tot 6 uur) in de namiddag georganiseerd. Het is een heel mooi moment om in stilte te zijn met God. Het is een moment van liefdevolle contemplatie. Een kans voor ons allemaal om diep in onze relatie met God te groeien. Klein of groot, we hebben allemaal God nodig en behoefte aan zijn aanwezigheid, alleen en samen als groep. Hij is altijd bereid met ons te wonen maar het ligt aan ons of we open staan voor Hem.

Beste broeders en zusters, Hij nodigt ons allen elke dag opnieuw uit om naar een eenzame plaats gaan en om alleen te zijn en wat uit te rusten om de vriendschap tussen ons en Hem nog te versterken en daarna met een nieuw hart naar de wereld en naar de mensen te gaan om te doen wat Hij ons heeft voorgedaan.

Door pater Kumar Irudayasamy SDS

No Comments Yet.

Leave a reply