Installatie pater Kumar en afscheid pater Jan

R. K. PAROCHIE PARAMARIBO-NOORD

15 oktober 2019

Beste leden van de parochieraad

en de werkgroepen,

Ik ben blij u mede te kunnen delen dat de gezondheidstoestand van pater Kumar zich in gunstige richting lijkt te ontwikkelen. Zo hebben de doctoren hem en ook mij laten weten.

Dit heeft dan ook tot gevolg dat de installatie en het afscheid op zaterdag 19 oktober om 18.00 uur gewoon door kunnen gaan zoals gepland.

Zo komt er een einde aan alle onzekerheid en onduidelijkheid nadat zondag nog was medegedeeld dat de hele situatie nog open was en niet definitief.

Ik wil u dan ook vragen dit, voor zover dat binnen uw mogelijkheden ligt, door te geven aan alle geïnteresseerde parochianen.

Om pater Kumar de nodige tijd te gunnen om te kunnen aansterken en vooral te rusten, is mijn terugreis naar Nederland/België tot begin november uitgesteld.

De afgelopen dagen is er veel gebeden voor de gezondheid van pater Kumar. Alleen al door de kinderen maandagavond 14 oktober tijdens de catechesedienst met het rozenkransgebed. Er is alle reden om dit te blijven doen en hem ook de nodige rust te gunnen, wat zeker zal bijdragen tot zijn herstel.

In de hoop u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, dank ik u voor uw begrip en medewerking.

Groetend,

pater Jan Verboogen SDS

No Comments Yet.

Leave a reply