NIEUWSBRIEF Juni 2022 RK PAROCHIE NOORD

WOORD VAN DE PASTOOR

Beste mede broeders en zusters,

Een warme groet vanuit een warm land aan u allen, in de hoop dat u en uw familie het goed maken.
Ik hoorde dat jullie veel regen hebben gehad de laatste dagen…. Misschien wat overvloedige zegen in verband met Pinksteren. 
Ik maak het hier goed, wel veel bezig met mijn familie  en programma’s ….. 
Ook deze dagen veel bezig met de organisatie van het aanstaand huwlijk van mijn broertje.

Geliefden, op deze dagen van Pinksteren bid ik voor jullie de overvloedige gaven van de H. Geest toe, dat de Geest van God jullie het juiste pad mag wijzen  naar de Heer en dat wij altijd in eenheid in verscheidenheid mogen genieten van het leven en dat we door de vreugde van de Geest synodaal mogen  worden en blijven.
Ik wens jullie veel leesplezier toe.

Gods zegen en nogmaals een warme groet vanuit India

Pinksteren

Het Pinkster verhaal
De Heer Jezus was terug naar de Vader. De leerlingen waren heel erg bang, daarom deden ze alle deuren en ramen van het huis waar ze verbleven dicht . De Heer Jezus had ze De Heilige Geest beloofd die ze Kracht zou geven. Ze waren dus aan het bidden en wachten op De Heilige Geest. Plotseling hoorde ze het geluid van een harde wind. Het vulde het hele huis waarin ze waren en de leerlingen schrokken natuurlijk daarvan. Er verschenen toen vlammen in de lucht die op tongen van vuur leken. Bij iedere leerling was er zo een ‘vuur tong’ op het hoofd,maar ze voelden geen pijn. De leerling waren juist vervuld van binnen , kregen kracht en waren helemaal niet meer bang. Ze wisten niet van waar dit gevoel kwam. Ze gingen toen naar buiten,spraken in vreemde talen en vertelde de mensen hoe goed en groot de Vader is. De mensen die allemaal buiten waren vonden dit heel erg raar en sommigen dachten dat ze zelfs dronken waren. Maar nee hoor dat was het niet , het was De Heilige Geest die zo werkzaam in hen was.

Wat leren we uit dit verhaal?

Wij leren dat onze Heer Jezus Christus ons nooit alleen laat. Hij heeft De Heilige Geest naar ons gestuurd die ons bij alles bijstaat. Maar je moet De Heilige Geest natuurlijk ook vragen voor zijn hulp. Net als de leerlingen zal dan De Heilige Geest je helemaal vervullen en kracht geven. Je zult dan niet meer angstig en verdrietig zijn, maar je zult moed krijgen om verder te gaan. Vooral voor jongeren is dit een heel goed voorbeeld, want de meeste jongeren zitten met zoveel problemen en weten niet wat ze moeten doen. Nu weten jullie dat je er niet meer alleen voor staat, maar dat je De Heilige Geest naast je hebt die je met alles zal helpen.

Kayleigh Laurens,
misdienette van de St. Jozef kerk te Geyersvlijt.

Mijn Vader.

Papa, ik kan me geen betere vader bedenken.
Bij elke nieuwe stap van ons, stap jij steeds voor ons uit.
En volgen wij jouw grote stappen, juich jij ons toe, super trots en luid.
Aangemoedigd groeien wij verder, en stappen wij stevig door.
Want we weten allebei al goed, in deze grote wereld gaat papa ons steeds voor.

Jij hebt mij geleerd wat fout is en wat goed.  
Jij hebt mij beschermd, jij hebt mij opgevoed.
Jij weet wie ik ben en hoe het met me gaat.
Jij bent de liefste vader die altijd voor me klaar staat.
Je bent er altijd voor mij, de liefste vader, een kei, ik kan alles aan,
met jou aan mijn zij.

Want jij bent mijn grootste vriend, eentje waar je van alles mee deelt.
Een vader die je laat lachen, en zorgt dat je je niet verveelt.
Maar mijn papa kan ook ‘zeuren’ en streng zijn op z’n tijd.
Maar wat voor vader je ook mag zijn, je blijft altijd mijn liefste vader,
ik wil je nooit meer kwijt.

Riya en Jiya Nannan, misdienettes van de Heilige Driekoningen kerk,
met ondersteuning van hun moeder Soenita.A

Speciaal in verband met Vaderdag, heb ik het volgende geschreven over mijn stiefvader die ik mijn vader noem.

Heel vaak wordt er gesproken over de band tussen een stiefvader en stiefkind. Ook zijn er zelden gevallen waarbij de relatie tussen de stiefvader en stiefkind goed is of zelf bestaat. Zo’n situatie is wel zielig, maar dat was gelukkig niet het geval voor mij.
Ik heb de kans gekregen om ‘vader liefde’ te voelen en een ‘vader figuur’ te hebben in mijn leven.

Ik heb het geluk gehad om een kans te krijgen voor een aantal mogelijkheden in het leven.
Ik heb van mijn stiefvader geleerd hoe ik open kan staan voor God, hoe ik moet accepteren en hoe ik een betere persoon kan zijn voor mijn medemensen. Het doet mij vaker pijn wanneer ik met mijn klasgenoten praat die ook een stiefvader hebben, maar waarbij hun stiefvader geen aanvulling is in hun leven. Voor velen is het een gevoelig onderwerp. Ik weet dan niet als ik ze medelijdend moet aankijken, want ze hebben waarschijnlijk nooit ‘vaderliefde’ gevoeld en er dus geen behoefte aan. Ik bid wel dat deze kinderen toch wel ware liefde zullen ervaren, die de gemiste vaderliefde zal vervangen. Ik bid ook dat ze bereid zullen zijn en zullen durven om deze cyclus van “geen vaderrol hebben” te doorbreken. Maar natuurlijk zijn er ook gevallen waarbij kinderen een goede relatie hebben met hun stiefvader.
Een klasgenoot vroeg mij eens: “Is jouw stiefvader lief tegen jou?…Van mij ook, hij helpt mij met mijn wiskunde huiswerk”. Dat maakte me heel blij omdat ik dat nog nooit was tegengekomen.
Ze sprak over hoe God haar stiefvader heeft gestuurd als een zegen en hoe ‘groot’ het hart van de mens wel moet zijn om van een stiefkind te kunnen houden. Dit liet zien dat kinderen toch wel een band kunnen ervaren met hun stiefvader en dat de stiefvader de vaderrol op zich heeft genomen.

Er wordt vaak gesproken over de kracht van de moeders, en terwijl het waar is dat moeders sterk zijn, is het ook nodig dat de goede vaders de erkenning en aandacht krijgen die ze verdienen. Er moet ook vaker gesproken worden over de verantwoordelijkheden die komen met het vaderrol. Mischien kan het een “eye opener” zijn voor de nieuwe vaders, de vaders die twijfelen over hun handelingen of de vaders die beter willen zijn voor hun gezin. Er kunnen bepaalde verantwoordelijkheden opgenoemd worden zoals:

  • De verantwoordelijkheid om te leiden;
  • De verantwoordelijkheid om God te zoeken;
  • De verantwoordelijkheid om te bidden;
  • De verantwoordelijkheid om anderen te leren;
  • De verantwoordelijkheid om anderen te beschermen;

Alhoewel dat een deel is van de verantwoordelijkheden, kunnen de vaders uit zichzelf meer dingen doen voor de mensen van wie ze het meest houden.

Vaders kunnen sterke en wijze verzorgers zijn.Er wordt niet zo vaak gesproken over hoe fantastisch ze kunnen zijn. Zullen we blijven bidden voor hen die niet sterk genoeg waren om zo’n rol op zich te nemen en hen die lijden onder de ‘nare’ handelingen van sommige vaders ? Bidden dat deze jonge mensen een kans krijgen om echte liefde te ervaren? Laten we blijven bidden dat er ooit een dag zal komen waarbij het besef doordringt en de ‘zwakke’ vaders de liefdevolle vaderrol op zich durven te nemen!
Onthoudt ook om dankbaar te zijn voor jouw zorgzame vader, geef hem een knuffel wanneer je kan!
En dan ook Vaderdag tot een bijzondere dag voor hem maken, waarbij jij jouw dankbaarheid naar hem toe tot uiting brengt. Bovendien wil ik met mijn verhaal benadrukken dat je geen ‘bloedverwant’ hoeft te zijn om “echt” familie te zijn, maar dat het oprechte liefde is die heel belangrijk is.

Fally-Ann Dikoen,
misdienette van de St. Augustinus kerk te Blauwgrond.

No Comments Yet.

Leave a reply