PAROCHIE NIEUWSBRIEF VOOR DE MAAND JANUARI 2021

WOORD VAN DE PASTOOR

Het Kerstfeest en de jaarwisseling zijn altijd gelegenheden bij uitstek om familie en vrienden nabij te zijn en de kerk te bezoeken en de plechtige diensten mee te maken. Maar deze keer was dat anders. Wie had in maart kunnen dromen dat we Kerst en het jaareinde gedwongen zouden vieren in de intimiteit van het eigen gezin of alleen zoals velen? We hebben daarom al onze creativiteit moeten inzetten om elkaar toch nabij te zijn. Een goed idee was  om je familie, vrienden en kennissen een digitaal kaartje te sturen? Met een kort, persoonlijk woordje erbij is het een klein, maar zo betekenisvol gebaar van warmte, licht en genegenheid. Wat denk  je ervan om, zolang het nodig is,  met je gezin samen in jouw woonruimte de diensten  digitaal te volgen met een kaarsje en, als het kan een kruisbeeldje erbij? We zullen de komende tijd dus op een   andere wijze Eucharistie  moeten vieren. In naam van de parochieraad wens ik u allen alsnog   een gezond en veilig 2021 toe, hopelijk corona-vrij.

Op de eerste zondag van januari vieren (vierden) we het feest van de Openbaring van de Heer, ook Driekoningen genoemd, tegelijk patroonsfeest van kerk en parochie. Wij nemen de gelegenheid te baat, allen te feliciteren die zich - hoe dan ook - inzetten voor het welzijn van de parochiegemeenschap. Ook in het nieuwe jaar hopen we op uw onmisbare medewerking te kunnen blijven rekenen.

Uw parochiepastoor
Parochie Paramaribo Noord
Pater Kumar SDS

Viering Patroonfeest H. Driekoningenkerk

Melchior, Caspar en Balthazar

Koningen, Wijzen, Magiërs

Deze namen zijn ons al eeuwen bekend en zij worden in Schriftlezingen, in legendes en in overleveringen vermeld of aangeduid als koningen, wijzen of magiërs. Het geheel gebeuren – vanaf de geboorte van Kindje Jezus - rond dit drietal is voor ons christenen prachtig verwoord in het verhaal over de Wijzen uit het Oosten in het evangelie volgens Mattheüs 2:1-23. (ten zeerste aanbevolen ter overweging)

Deze Drie Koningen zijn de patroonheiligen van onze parochiegemeenschap, één van de drie gemeenschappen van Paramaribo Noord. St. Augustinuskerk, Wijk Blauwgrond (23 november 1958) en St. Jozefkerk, Wijk Geyersvlijt (18 december 1994) zijn de overige parochiegemeenschappen.

H. Driekoningenkerk

In jaar 1910 werd de Drie Koningenkerk aan de Mahonielaan gebouwd en zo begon de parochie gemeenschap. Bij deze kerk werd in hetzelfde jaar het internaat Rajpur gebouwd, waar de jongens van de Brits- Indiërs huisvesting hadden in Paramaribo om naar school te gaan.

In 1919 werd Ranipur het meisjesinternaat gebouwd. Beide internaten werden in 1976, na de staatkundige onafhankelijkheid – 25 november 1975 -  van ons land, gesloten. De huidige Driekoningenkerk werd op 14 augustus 1966 ingewijd.

Viering feest H. Driekoningen

Op de eerste zondag na 1 januari wordt traditiegetrouw het feest van de Openbaring van de Heer gevierd, ook is het de feestdag van de H. Driekoningen, onze patroonheiligen.

In 2021 is de viering van deze feesten in het weekend van zaterdag en zondag 02 en 03 januari. Ook dit jaar zullen wij de H. Driekoningen waardig gedenken en als bijzonderheid zal ter ere van hen een processie in en buiten de kerk worden gelopen met uitstalling van hun beelden. De processie is onder voorbehoud; mochten de huidige covid-19 maartregelen van de Overheid voor kerkelijke vieringen in de kersttijd verder verscherpt worden – o.a. geen samenkomsten met meer dan 10 gelovigen – dan zullen wij een aangepaste optocht houden. U wordt tijdig geïnformeerd.

Wielfred T. Tjin A Tam

Pater Franciscus van het Kruis Jordan

Stichter van
De Salvatoriaanse Familie

Wie was Franciscus van het Kruis Jordan ?

Zoals de meeste Lezers van dit artikel wel weten is hij geboren in Gurtweil (Duitsland) op  16 juni 1848 en overleden op 8 september 1918. Zijn leven en werken vond dus plaats in de tweede helft van de 19de  en het begin van de 20ste eeuw.

Een artikel over hem schrijven is niet zo gemakkelijk, nog minder om hem in hart en nieren te doorgronden. Immers alles wat we over hem weten en wat er reeds over hem gechreven is stuwt ons richting plagiaat. Toch zijn we gedwongen om ons in te leven in zijn denken en bezigzijn aan de hand van wat anderen over hem hebben geschreven.

Wat vast staat is dat hij reeds jong vastberaden was om zijn leven in dienst van God te stellen en priester te worden. Weinigen zullen zo hebben moeten worstelen en afzien om dat doel te bereiken. Een het resultaat………….

Het stichten van de Salvatorianen in 1881 (8 dec) en de Salvatorianessen in 1888. De leken Salvatorianen waren reeds vanaf het begin erbij betrokken. 

Deze drie takken vormen de Salvatoriaanse Familie waarvan wij tot op heden alleen maar de Salvatoriaanse Priesters en leken in Suriname vertegenwoordigd hebben. Maar wat niet is kan nog komen. Gebed om roepingen is daarom ook zo belangrijk.

In de komende maanden voorafgaand aan de zaligverklaring in mei a.s. zal verder worden ingegaan op de diverse aspecten van de persoon Frans Jordan, zoals die tevoorschijn komen uit zijn dagboek.

Jos Steeman

No Comments Yet.

Leave a reply