Rondzendbrief (1) PAROCHIE PARAMARIBO-NOORD november 2019

R.K. PAROCHIE

PARAMARIBO - NOORD

HEILIG DRIEKONINGEN

SINT- AUGUSTINUS, SINT JOZEF

Beste medeparochianen van Noord en al onze vrienden en bekenden daarbuiten.
Hier ben ik dan met mijn eerste rondzendbrief.
Ik wens u veel leesplezier toe.

Terugblik en een blik vooruit

Wat gaat de tijd toch snel! Het is weer bijna kerstmis en nieuwjaar. Op 19 november  was het een maand dat ik als pastoor van parochie Paramaribo-Noord begon te werken. Goed om eens een evaluatie te maken over de voorbije drie en half jaar als kapelaan in deze parochie. Nieuw land, nieuwe taal, nieuwe gemeenschap en een eerste werkplek als kapelaan dus voor alles  staat “eerst” en daarom was het niet zo makkelijk. Desondanks heeft het me op verschillende manieren veel gevoed om sterk te zijn als priester en als geroepene. Dus een ervaring die ik nog nooit eerder had meegemaakt: dat God mij alles vergeeft en dat Hij mij aanvaardt voor wie en wat ik ben. Het pastorale werk en het direct contact met de mede parochieanen is een heel concrete en persoonlijke ontmoeting van God met mij. Ik gebruik deze gelegenheid tevens om mijn voorganger pater Jan Verboogen te danken voor zijn bijdrage in de parochie Noord. Ik herinner mij zijn citaten uit de bijbel waar apostel Paulus schrijft: ‘Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom (1 Kor. 3, 6).  Terugkijkend op alle goede daden van onze voorgangers doe ik ook gelijk een oproep aan u allen beste parochianen en in het bijzonder aan de werkgroepen voor een goede medewerking met dit pastoortje om de opdracht in de kerk van Suriname in de toekomst nog beter te kunnen vervullen. Want zonder u gaat het niet, het is onze parochie, onze hartelijke parochie waar we samen Gods aanwezigheid kunnen ervaren en onze zorg en hulp voor de mensen die dat nodig hebben kunnen voortzetten.  Priesters komen en gaan maar u en de Kerk zullen er altijd zijn, laten we realiseren dat we allemaal gedoopt en gezonden zijn om op de één of andere manier de blijde boodschap te verkondigen. Alleen kan je veel, samen kunnen wij meer, maar met God kunnen we alles!

Advent

In deze voorbereidingstijd, de advent, blijven wij even stil staan bij de zin van ons leven. De profeten en Christus zelf, roepen ons op, om waakzame mensen te zijn. In die waakzaamheid ligt besloten, dat wij er niet zomaar op los leven, maar dat wij elke dag doelbewust en naar God gericht leven. Dan wordt 2020 zeker een gelukkig en gezegend jaar.

We doen in elk geval ons best om in de kerk de adventstijd niet uit het oog te verliezen. De adventskrans gaan we op het priesterkoor plaatsen: elke zondag één kaarsje meer aansteken, totdat ze alle vier branden. En elk weekend hebben we kindernevendiensten waarbij alle kinderen zijn uitgenodigd. Elke donderdag in de advent van  5.00 tot 6.00u n.m. is er Eucharistische aanbidding en is er gelegenheid om te biechten.

Kerstmis

Het komend kerstfeest is een goede gelegenheid om ons christenzijn te hernieuwen. Heel veel mensen zullen van deze gelegenheid gebruik maken om naar de kerk te gaan. Zij komen op deze manier met de grote parochiegemeenschap samen om te bidden en te vieren. Wij heten jullie nu reeds van harte welkom in onze vieringen en zijn blij jullie weer talrijk te mogen begroeten. De werkgroepen zullen alle moeite doen, om alles mooi en godsvruchtig te laten verlopen. In deze nieuwsbrief vindt u het schema van de vieringen rond de kerstdagen in onze parochie. U kunt het schema ook vinden op onze website: https://www.rkparnoord.org/ en op onze facebook pagina: https://facebook.com/rkparochienoord/

Oud en Nieuw

Na Kerstmis zal het weer vlug Nieuwjaar zijn. Tijd voor een terugblik op het oude jaar 2019, dat dan weer achter ons ligt. Voor de één een tevreden terugkijken, voor de ander wellicht met gemengde gevoelens. Ook parochieel hebben wij heel veel beleefd wat ons dankbaar doet terugblikken. Wij hadden allerhande diensten, zowel feestelijke als droevige  en daarbij hebben we veel mensen mogen bereiken.

Feestdagen rond kerst en nieuwjaar zijn mooie uitdagingen; veel mensen gaan  winkelen en reizen, en zo ontstaat een ontvankelijke en gezellige sfeer, kortom: nieuwe kansen! Aan de andere kant is het ook wel belangrijk ondanks deze drukke bezigheden eens stil te staan bij de geboorte van Jezus Christus (ècht kerstfeest), of bij de wedergeboorte (ècht oud en nieuw). Op deze momenten zullen wijzelf steeds weer moeten bezinnen.

Als christenen, als gezant van Christus mogen wij aan onze medemensen Gods vrede, Gods-vrucht en Gods goede voornemens laten zien. Het plan van God met ons staat vast: vrede en een hoopvolle toekomst (Jer. 29:11). Wij hoeven dus alleen maar door te geven wat Hij in ons heeft gelegd. Afgelopen jaar op 23 november hebben we het diamanten jubileum van de Sint-Augustinuskerk op Blauwgrond gevierd. De Sint-Jozefkerk op Geyersvlijt is op 18 december 1994 ingewijd door Mgr. Aloysius Zichem.Dat betekent dus, een zilveren jubileum staat voor de deur! U bent van harte uitgenodigd op woensdag 18 december 2019 voor de feestelijke dankdienst om 18.00 uur aan de Kaikoesiestraat 11.

Parochiesteunen

Met onze projecten (het Studiefonds en Armenzorg) gaat het goed, dank zij uw geweldige medewerking. Hier volgt het verslag van de uitgaven van het Studiefonds in 2018-2019. Er werden  12 studenten (9 studenten op VOS niveau en 3 studenten op VOJ niveau ) financieel geholpen in het schooljaar 2018-2019. Het totaal bedrag van SRD. 24.700,-- is uitgegeven. Ze werden door drie deskundigen begeleid. Dit schooljaar hebben we 6 studenten. Onze hartelijke dank gaat uit naar enkele grote donoren en organisaties. Wilt u het project steunen, dan kunt u dit doen via rekening DSB Bank nr. 67 35 223 t.n.v. Studiefonds Noord.

Bij Armenzorg hebben we in de afgelopen jaren niet zo veel kunnen doen want er waren geen concrete plannen uitgestippeld na het stoppen van het broodjesproject voor de kinderen van de diverse scholen. Toch hebben we noodzakelijke financiële hulp geboden aan de mensen die dat echt nodig hadden en ook voedselpakketten afgegeven.  We zullen binnenkort zeker mededelingen doen over onze duidelijke plannen omtrent armenzorg. Onze oprechte dank aan alle mensen die op deze rekening storten en we garanderen u dat uw hulp naar de juiste plek gaat. Rekening DSB Bank nr.  50 32 229 t.n.v. Broodjesproject Noord.

Kerkdiensten rond Kerst, Oud en Nieuw

Voor de komende feestdagen volgt hier een overzicht van de diensten. Denkt u er wel aan, dat wij voor kerstavond en kerstdag geenintenties aannemen. Het is dan zeer druk en de diensten moeten tijdig voorbereid worden. Zoals vroeger zullen de priesters tijdens de kerstdagen voor alle parochianen bidden, zonder speciaal namen te noemen. Zo is iedereen ingesloten en niemand uitgesloten!

Dinsdag 24 december Kerstavond H. Driekoningen 18.00 u. Kinderdienst

21.00 u.

Nachtmis
Woensdag 25 december Hoogfeest van Kerstmis H. Driekoningen 08.00 u. H. Mis

Sint-Augustinus

08.00 u.

H. Mis

Sint-Jozef

10.00 u.

H. Mis

Donderdag 26 december Tweede kerstdag

H. Driekoningen

10.00 u.

Kerstviering Zieken- en Bej. Zorg

Vrijdag 27 december Vooravond van H. onschuldige Kinderen

H. Driekoningen
18.00 u.
Kinderzegening geen eucharistie

Zaterdag 28 december Heilige Onschuldige Kinderen

St. - Jozef

17.00 u.

Kinderzegening geen eucharistie

Zaterdag 28 december Vooravond Feest van de Heilige Familie

H. Driekoningen

18.00 u.

H.  Mis
Zondag 29 december: Feest van de Heilige Familie H. Driekoningen 08.00 u. H. Mis
  St. - Augustinus 08.00 u. W.C.D.
  St. - Jozef 09.00 u W.C.D.
Dinsdag 31 december oudejaarsviering H. Driekoningen 18.00 u. H. Mis
Woensdag 1 januari 2020 Nieuwjaar Feest van de Moeder Gods H. Driekoningen 09.00 u. H. Mis

Zo hebt u een compleet overzicht van onze diensten bij de hand. Wij hopen u allen in grote getallen te begroeten.
Graag wens ik u allen gezegende kerstdagen, evenals vrede en alle goeds in 2020.

Kerstfeest is denken aan vrede en licht,
aan de boodschap, het blijde bericht
van komen van mensen heel dicht tot elkaar -
niet voor heel even maar - als het kan - 
het hele jaar!
Geniet van de dagen die komen
Geniet van de dagen die zijn geweest
Maar geniet van elkaar nog het allermeest!

Uw parochiepastoor
Parochie Paramaribo Noord
Pater Kumar SDS

No Comments Yet.

Leave a reply