Aanvraag gebedsintenties

In onze parochiegemeenschap bestaat de goede gewoonte om gebedsintenties aan te vragen, die in onze kerkdiensten tijdens de voorbeden worden vermeld. In elke kerkdienst wordt hierbij stilgestaan.

Wat is een mis- of gebedsintentie?

In onze Kerk kennen wij het gebruik om onze belangrijke intenties (van dankbaarheid, verdriet, zorgen) toe te vertrouwen aan God te midden van de gelovige gemeenschap waartoe we behoren om ze aldus te delen met degenen die met ons samenkomen om te bidden.
Zo kan men aan de vierende gemeenschap, die in het weekeinde maar ook op weekdagen samenkomt, altijd vragen om te bidden:

 • voor een overledene (familielid, vriend of kennis)
 • voor een familielid, vriend of kennis die lijdt onder ziekte of ouderdom
 • voor iemand die grote zorgen te dragen heeft (ziekte, operatie…)
 • voor iemand die binnenkort gedoopt/gevormd wordt of voor wie de eerste communie doet of gaat trouwen
 • voor iemand die in rouw is en veel verdriet heeft
 • voor wie voor een belangrijk examen staat, enz. enz.

Op zaterdag kan men tot 10.30 uur intenties aanvragen tijdens het spreekuur in de pastorie.

Let wel! Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan uw intentie en om vergissingen te vermijden, nemen wij zeker in het weekeinde geen intenties meer aan vlak vóór de diensten. De lectoren moeten de kans krijgen, zich voor te bereiden en dat wordt problematisch, wanneer wij tot kort voor de dienst nog namen moeten noteren, toevoegen, doorstrepen enz. Bovendien vergen de liturgische teksten tijdige redactie, hetgeen een deadline strikt noodzakelijk maakt.

Het verdient dus aanbeveling, uw intenties in de loop van de week op te geven. Wij noteren die dan in het intentieboek, dat voor elke dienst geraadpleegd wordt.

Alleen de dienstdoende priester kent de aanvrager. Zo blijft de privacy, indien gewenst, van de aanvrager gewaarborgd. Opgave van intenties kan:

 • Via een briefje in de brievenbus bij het secretariaat (Tijdens het weekeinde opgave vóór 10.30 uur ‘s zaterdags)
 • Per telefoon: (+597) 473570
 • Een aanvraag voor gebedsintenties kan ook digitaal via e-mail:
  E-mail Pater Jan: jan.verboogen@rkparnoord.org
  E-mail Pater Kumar: kumar.irudayasamy@rkparnoord.org

Wat kost een misintentie?
Bidden moet een dienst aan God en aan de medemens zijn! Gods liefde is onbetaalbaar en dus gratis... Een gift kan/mag natuurlijk altijd, maar is zeker geen verplichting! Financiële draagkracht mag geen beletsel vormen, een intentie aan te vragen!

Comments are closed.