Ik ben nieuw hier…

Welkom bij de rooms-katholieke parochie Paramaribo-Noord! Wij proberen een hechte en hartelijke parochiegemeenschap te zijn en maken deel uit van het rooms-katholiek bisdom Paramaribo in Suriname. U kunt onze parochie in vier werkwoorden omschrijven: verkondigen, samenleven (gemeenschap), vieren, dienen. Onze parochie telt drie kerken. Lees hier meer over onze kerken. Intussen is de huidige parochiekerk al meer dan 50 jaar oud. Onze kerk wordt graag gebruikt voor de reguliere kerkdiensten, maar ook vinden er veelvuldig doopsels, huwelijken en uitvaartdiensten plaats.

Naast de kerk liggen de pastorie, de parochiezaal en de kosterswoning. Rond het erf en de parkeerplaats, gelegen hoek Verlengde Mahonielaan/Prins Hendrikstraat, bevinden zich nog andere lokalen, o.a. voor de catechese, vergaderingen en de samenkomsten van onze senioren. Een geliefd plekje is ook de Lourdesgrot met bijbehorend tuintje. Deze website wil u inlichtingen verschaffen over al de activiteiten van onze parochie. Surft u daarom rustig verder op onze website! Voel u welkom, ook bij onze kerkdiensten!

Comments are closed.