Onze zending

De missie van de salvatorianen luidt: ‘Wij salvatorianen zijn geroepen om Jezus Christus, de Goddelijke Heiland na te volgen door levend in gemeenschap binnen de universele Kerk, apostolisch dienstbaar te zijn. Deze zending dwingt ons om onze roeping als apostelen te delen met de mensen van alle rangen en standen. Wij zijn bereid om alle mensen, waar ook ter wereld, te dienen op elke wijze en met alle middelen die de liefde van Christus ons ingeeft. Wij vertrouwen op Gods liefdevolle voorzienigheid bij al onze beslissingen en bij ons moedig antwoord op de tekenen van deze tijd, altijd en overal’.

Comments are closed.